1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσάλτας, Γρηγόρης Ι. (1950-)
  2. Πλατιάς, Χαράλαμπος (1966-)
 2. 2010
 3. Ελληνική
  1. Περιβαλλοντική πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
  2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Οικονομική πολιτική
  1. "Σήμερα, οι νέες ανάγκες επιβάλλουν στην Κοινότητα νέα καθήκοντα. Το πιο σημαντικό είναι η ανάληψη μιας πολιτικής περιβάλλοντος, την οποία οφείλουν να στηρίζουν οι πολιτικές εμπορίου, βιομηχανίας και τεχνολογίας. Το ενδιαφέρον της Κοινότητας σ' αυτό τον τομέα απορρέει από τις υποχρεώσεις της, που προκύπτουν, αρχικά, με το άνοιγμα της Κοινής Αγοράς και με τη στήριξη των δικαίων προϋποθέσεων ανταγωνισμού. Η εμφάνιση εθνικών κανόνων που στοχεύουν στην πρόληψη χημικής και τεχνολογικής ρύπανσης μπορεί να ορθώσουν νέους φραγμούς στο εμπόριο και να τιμωρήσουν τις βιομηχανίες, στις χώρες εκείνες οι οποίες εφαρμόζουν πιο αυστηρές νομοθεσίες. Αυτό και μόνον αρκεί για να υποχρεωθεί η Κοινότητα να υιοθετήσει κοινοτικούς κανόνες". (Altiero Spinelli, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   politeianet
Εξώφυλλο έργου