1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χα, Ιμπραχίμ-Αβραάμ
  2. Πετρόπουλος, Σπύρος
 2. 2014
 3. Ελληνική
  1. Λαχανοκομία
  2. Καλλιέργεια
  1.  

    

    Η παραγωγή λαχανοκομικών ειδών στις ανεπτυγμένες χώρες είναι σήμερα μια δυναμική βιομηχανία, που συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομία και στην ευημερία των κατοίκων τους. Το ακαθάριστος εισόδημα από την καλλιέργεια τους είναι από τα υψηλότερα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή λαχανοκομικών ειδών έχει αυξηθεί στο ίδιο σχεδόν ποσοστό με την αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

   Το βιβλίο αυτό καλύπτει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις βασικές αρχές της λαχανοκομίας και τις καταλληλότερες τεχνικές για την καλλιέργεια 34 ειδών κηπευτικών που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

   Για κάθε είδος παρατίθεται η οικονομική σημασία, οι χρήσεις του και η θρεπτική του αξία. Περιγράφονται τα βοτανικά του χαρακτηριστικά και αναλύονται τα στάδια ανάπτυξής του σε συνδυασμό με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Συζητούνται οι οικολογικές απαιτήσεις και προτείνονται οι κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες. Παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για τη σπορά, τις απαιτήσεις του εδάφους, την αξιολόγηση της γονιμότητας του εδάφους, τη λίπανση, τη μεταφύτευση, τον έλεγχο των εχθρών και των ασθενειών, τη συγκομιδή και τις κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες και τα υβρίδια στη χώρα μας. Τέλος, δίνονται στοιχεία για τα επιζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

   Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για φοιτητές σε Σχολές και Τμήματα Γεωπονίας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και για επαγγελματίες γεωπόνους και καλλιεργητές που ασχολούνται με τις κηπευτικές καλλιέργειες.

   Book Station