1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σταμόπουλος, Δημήρης Κ.
 2. 2013
 3. Ελληνική
  1. Έντομα
  2. Επιβλαβή έντομα
  1. Στο βιβλίο περιγράφεται η βιολογία και η ηθολογία των κυριοτέρων αρθροπόδων, ακάρεων, ξυλοφάγων εντόμων και τρωκτικών που προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε προϊόντα που βρίσκονται τόσο στη φάση της επεξεργασίας όσο και στη φάση της αποθήκευσής τους, αλλά και ζημιές σε κατοικίες και μουσειακές συλλογές, καθώς κι εκείνα που προκαλούν ζημιές σε ξύλινες κατασκευές. Γίνεται εκτενής περιγραφή των μεθόδων ανίχνευσης και υπολογισμού των ζημιών που οφείλονται στα επιβλαβή αρθρόποδα, έντομα τρωκτικά καθώς και περιγραφή όλων των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.
   Το κείμενο συνοδεύεται από περίπου 200 έγχρωμες φωτογραφίες και διαγράμματα.

   Βιβλιονέτ