1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σταμόπουλος, Δημήρης Κ.
  3. Τρίτη έκδοση
    1. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (Εκδοτικός οργανισμός), 2013