Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων, μουσείων και κατοικιών - Τρίτη έκδοση. - Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σταμόπουλος, Δημήρης Κ.
  3. Τρίτη έκδοση
    1. Βόλος
    1. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2013