1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Καζάκος, Άρις (1949-)
  2. 2009
  3. Ελληνική
    1. Συλλογικές διαπραγματεύσεις -- Ελλάδα
    2. Εργατικοί νόμοι και νομοθεσία -- Ελλάδα