1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Παπαοικονόμου, Αντώνης Δ.
    2. Μπιρμπίλη, Μαρία Κ.
  2. 2019
  3. Ελληνική
    1. Κινηματογράφος -- Πολιτικές απόψεις
Εξώφυλλο έκδοσης