1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαοικονόμου, Αντώνης Δ.
    2. Μπιρμπίλη, Μαρία Κ.
    1. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός (Εκδοτικός οργανισμός), 2019
Εξώφυλλο έκδοσης