Κινηματογράφος και πολιτική προπαγάνδα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός (Εκδοτικός οργανισμός), 2019

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παπαοικονόμου, Αντώνης Δ.
  2. Μπιρμπίλη, Μαρία Κ.
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Ζυγός (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2019
Εξώφυλλο έκδοσης