1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τούντα-Φεργάδη, Αρετή
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2000
Εξώφυλλο έκδοσης