1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τούντα-Φεργάδη, Αρετή
 2. 2000
 3. Ελληνική
  1. Διεθνείς σχέσεις -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
  2. Ευρώπη -- Εξωτερικές σχέσεις -- 1918-1945
  3. Μεγάλες δυνάμεις
  1. [...] Η μεσοπολεμική περίοδος είναι μεστή ιστορικών φαινομένων. Θα απαιτούνταν πολλές σελίδες, για να θιγούν έστω, όλα αυτά τα φαινόμενα, που εμφανίστηκαν κατά την εν λόγω περίοδο. Έτσι, θεωρήθηκε σκόπιμη η επιλογή ορισμένων θεματικών, η οποία είχε ως γνώμονα την ανάδειξη των κυριοτέρων παραγόντων που κατέστησαν αναπόφευκτο εκείνο το οποίο οι Μεγάλες Δυνάμεις απεύχονταν: τον πόλεμο. Και οι παράγοντες αυτοί γεννήθηκαν μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.
   [...] Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στην περίοδο του μεσοπολέμου παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι η ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών την επαύριον του τερματισμού του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και η λειτουργία της σ' όλη τη διάρκεια της μεσοπολεμικής περιόδου.
   [...] Η διαχείριση της εξουσίας από τον Μουσολίνι (1922) και τον Χίτλερ (1933) αλλά και η ολιγωρία των Δυτικών Δυνάμεων στις εξωφρενικές απαιτήσεις και ενέργειες των δύο δικτατόρων, θα μεταστρέψουν την ιστορική εξέλιξη και οι συνέπειες για το μέλλον της παγκόσμιας ειρήνης θα είναι καταστροφικές. [...] (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   politeianet
Εξώφυλλο του έργου