Εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων - Τρίτη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γάγγας, Διονύσης Σ. (1943-)
  3. Τρίτη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη
    1. Αθήνα
    1. Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2009
Εξώφυλλο της έκδοσης