1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Leat, Mike.
  2. Κουζής, Γιάννης
  3. Κουτρούκης, Θεόδωρος (1966-)
  1. Σαλίμπα, Ζιζή
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2009
  1. Μέρ.1. Εισαγωγή -- μέρ. 2. Το παγκόσμιο περιβάλλον -- μέρ. 3. Το εθνικό πλαίσιο -- μέρ. 4. Οργανωσιακό πλαίσιο: μέθοδοι, πολιτικές και διαδικασίες.

φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης