Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση εισροών-εκροών : με συγκεκριμένες εφαρμογές για την Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Οικονομίδης, Χαράλαμπος (1952-)
  1. Σκούντζος, Θεόδωρος Α.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2007