1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Κώνστας Δημήτρης Κ. (1946-)
    2. Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος (1960-)
  3. Τρίτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2002
    1. Εισαγωγή -- Κεφάλαιο πρώτο: Η μελέτη των διεθνών σχέσεων -- Κεφάλαιο δεύτερο: Η θεωρία των διεθνών σχέσεων -- Κεφάλαιο τρίτο: Το διεθνές σύστημα -- Κεφάλαιο τέταρτο: Το κράτος ως μονάδα του διεθνούς συστήματος -- Κεφάλαιο πέμπτο: Διεθνείς θεσμοί -- Βιβλιογραφία.