Διεθνείς σχέσεις : συνέχεια και μεταβολή τόμος Α' - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος (1960-)
  2. Κώνστας Δημήτρης Κ. (1946-)
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2002
  1. Εισαγωγή -- Κεφάλαιο πρώτο: Η μελέτη των διεθνών σχέσεων -- Κεφάλαιο δεύτερο: Η θεωρία των διεθνών σχέσεων -- Κεφάλαιο τρίτο: Το διεθνές σύστημα -- Κεφάλαιο τέταρτο: Το κράτος ως μονάδα του διεθνούς συστήματος -- Κεφάλαιο πέμπτο: Διεθνείς θεσμοί -- Βιβλιογραφία.

εξώφυλλο της έκδοσης