1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2009
Φωτογραφία έκδοσης