Διεθνείς και εθνοτικές συγκρούσεις : ανάλυση και επίλυση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2009

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2009
Φωτογραφία έκδοσης