1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Jones, Hywel G.
  2. 1975
  3. Αγγλική
    1. Οικονομική ανάπτυξη -- Μαθηματικά μοντέλα
    2. Οικονομική ανάπτυξη
    1. 306951879 ⟶ Jones, Hywel G. | Introduction to modern theories of economic growth
φωτογραφία εξωφύλλου έργου