Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 1993

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Jones, Hywel G.
  1. Πλακούλα, Μπέσσυ (1966-)
  1. Σταμάτης, Γιώργος (1951-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 1993
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης