1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Jones, Hywel G.
    1. Πλακούλα, Μπέσσυ (1966-)
    1. Σταμάτης, Γιώργος (1951-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Κριτική, 1993
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης