1. Έκδοση
    1. Κέφης, Βασίλειος Ν.
    1. Λένου, Φανή
    1. Τσάμης, Αναστάσιος
  2. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Κριτική, 2005
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης