Διοίκηση ολικής ποιότητας : θεωρία και πρότυπα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2005

 1. Έκδοση
  1. Κέφης, Βασίλειος Ν.
  1. Λένου, Φανή
  1. Τσάμης, Αναστάσιος
 2. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2005
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης