Οι ΄Ελληνες, οι ιστορικοί, η δημοκρατία : η μεγάλη απόκλιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός), 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)
  1. Μεθενίτη, Αναστασία Α.
  2. Στεφανής, Αθανάσιος Δ.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Πατάκης (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2002
εξώφυλλο της έκδοσης