Το κομματικό φαινόμενο : μορφές, συστήματα και οικογένειες κομμάτων - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 1993

  1. Έκδοση
    1. Διαμαντόπουλος, Θανάσης (1951-)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  2. 1993
εξώφυλλο του έργου