1. Θέμα
    1. Πολιτικά κόμματα (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Περιοχή)