Χάος και τάξη στα κοινωνικά συστήματα : bπροσομοιώσεις κοινωνικής δυναμικής: "Το μοντέλο HESIOD" - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013

  1. Έκδοση
    1. Κατερέλος, Ιωάννης Δ.
  2. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  3. 2013
εξώφυλλο της έκδοσης