1. Έκδοση
    1. Κατερέλος, Ιωάννης Δ.
  2. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013