Η εκπαίδευση των γυναικών, οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος-20ός αι.) : κοινωνικοί, ιδεολογικοί, εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί και η γυναικεία παρέμβαση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Ζιώγου Καραστεργίου, Σιδηρούλα
  2. Δαλακούρα, Αικατερίνη
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Η αναβίωση του γυναικείου ζητήματος (18ος - 19ος αιώνας)
   2. Διαμορφώνοντας την ταυτότητα των γυναικών τον 19ο αιώνα
   3. Αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητα των γυναικών (μεσοπόλεμος-μεταπολίτευση)
   4. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση - Γυναίκες και επιστήμη στην Ελλάδα (1890-1976)
   5. «Περίεργον τι τέρας: η διδασκάλισσα»: παραδοξότητες, αντιφάσεις, διλήμματα και υπερβάσεις
   6. Γυναικεία εγγραμματοσύνη: κοινωνική παρουσία και παρεμβάσεις
   7. Γυναίκες εκπαιδευτικοί και η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης