1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Μαλλούχου Tufano, Φανή
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  1. 1. Ορολογία μνημειακής προστασίας
   2. Η διαχρονική αντιμετώπιση των μνημείων από την Αρχαιότητα έως το τέλος του 18ου αι.
   3. Θεωρητικές προσεγγίσεις της προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων από τις αρχές του 19ου αι. έως τον Χάρτη των Αθηνών (1931)
   4. Προστασία των μνημείων στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο τον 19ο αιώνα και τον 20ο έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
   5. Η προστασία των μνημείων διεθνώς στο β΄ μισό του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εξέλιξη των αντιλήψεων
   6. Προστασία των μνημείων στην Ελλάδα στο β΄ μισό του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα
   7. Στο κατώφλι του 21ου αι.: ανακύκλωση ιδεών και σταθερές αξίες