1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν.
  2. 1992
  3. Ελληνική
    1. Ευρώπη -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1945-1963
    2. Ελλάδα -- Ιστορία -- 1945-1963
    3. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1945-1963
εξώφυλλο του έργου