Ο μεταπολεμικός κόσμος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν.
 2. 1992
 3. Ελληνική
  1. Ευρώπη -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1945-1963
  2. Ελλάδα -- Ιστορία -- 1945-1963
  3. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1945-1963
εξώφυλλο του έργου