1. Έκδοση
  1. Πετμεζίδου, Μαρία (Πετμεζίδου, Μαρία)
  1. Καπετανγιάννης, Βασίλης
  2. Μπαρουξής, Γιώργος
  1. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός), 1996
  1. Τόμος Πρώτος. Δομικός λειτουργισμός - Κριτική στον θετικισμό - Συμβολικές διαντιδράσεις, νόημα και ερμηνεία 
   Τόμος Δεύτερος. Δομισμός, μετα-δομισμός, δομοποίηση, επικοινωνιακή δράση, προοπτικές εξέλιξης της κοινωνιολογικής θεωρίας
εξώφυλλο της έκδοσης