Υπολογιστική υφολογία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Μικρός, Γεώργιος Κ.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Ιστορία της Υφομετρίας
   2. Σημαντικές υφομετρικές μελέτες στον 20ο αιώνα
   3. Υφομετρικά χαρακτηριστικά
   4. Υφομετρική απόδοση συγγραφέα με δύο υποψηφίους
   5. Υφομετρική απόδοση συγγραφέα με περισσότερους από δύο υποψηφίους
   6. Υφομετρική απόδοση του φύλου του συγγραφέα