1. Πρόσωπο
  2. 1904
  3. 1992
  4. Αθήνα
  5. Παρίσι
Φωτογραφία προσώπου