1. Πρόσωπο
  2. 1952
  3. Greece
  4. Greece
  5. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου