Διαφήμιση και μάρκετινγκ στο διαδίκτυο - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2005

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φρίγκας, Γιώργος. (1975-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2005
εξώφυλλο της έκδοσης