Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Κυρίκος, Δημήτριος Γ.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
 5. 293 σελίδες : γραφήματα
 6. 9789606030802
  1. 1. Βασικές Έννοιες και Στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών
   2. Μακροοικονομική Ισορροπία
   3. Η Αγορά Χρήματος
   4. Προσδιορισμός Εισοδήματος και Επιτοκίου: το υπόδειγμα IS-LM
   5. Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προοσφορά: Το Υπόδειγμα AD-AS
   6. Κανόνες Νομισματικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση: Το Υπόδειγμα IS-MP
   7. Ανεργία, Πληθωρισμός και Συνολική Προσφορά
   8. Το Δυναμικό Υπόδειγμα Συνολικής Ζήτησης και Συνολικής Προσφοράς
   9. Η Ανοικτή Οικονομία