Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κοκκώσης, Χάρης (1950-)
  2. Τσάρτας, Πάρις (1956-)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2001
  1. Πρόλογος -- Πρώτο Μέρος. Τουριστική ανάπτυξη: χαρακτηριστικά και πρότυπα: Κεφάλαιο 1. Τουριστική ανάπτυξη: εννοιολογικές οριοθετήσεις και ζητήματα ανάλυσης -- Κεφάλαιο 2. Παράγοντες διαμόρφωσης των προτύπων τουριστικής ανάπτυξης -- Κεφάλαιο 3. Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης: παράμετροι συγκρότησης των διαφορετικών προτύπων -- Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης -- Κεφάλαιο 5. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην αυγή του 21ου αιώνα: κύρια θέματα ανάλυσης και τάσεις της έρευνας τα επόμενα χρόνια -- Δεύτερο Μέρος. Τουρισμός και περιβάλλον: επιπτώσεις, σχεδιασμός και πολιτικές προστασίας και διαχείρισης: Κεφάλαιο 6. Τουρισμός και περιβάλλον -- Κεφάλαιο 7. Επιπτώσεις του τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον -- Κεφάλαιο 8. Επιπτώσεις του τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον -- Κεφάλαιο 9. Πολιτικές για τον τουρισμό και το περιβάλλον -- Κεφάλαιο 10. Περιβαλλοντικά προβλήματα και πολιτικές σε χαρακτηριστικές τουριστικές περιοχές -- Κεφάλαιο 11. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά -- Κεφάλαιο 12. Φορείς και μέσα άσκησης πολιτικής για τον τουρισμό και το περιβάλλον -- Κεφάλαιο 13. Σχεδιασμός για τον τουρισμό και το περιβάλλον -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο.

φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης