Αστική και περιφερειακή οικονομική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. McCann, Philip (1964-)
  1. Ρυλμόν, Πέτρος
  1. Λουρή - Δενδρινού, Ελένη
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2002
  1. Πρόλογος της επιμελήτριας -- Εισαγωγή -- 
   Κεφάλαιο 1. Η θεωρία της γεωγραφική θέσης της επιχείρησης --
   Κεφάλαιο 2. Η κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο --
   Κεφάλαιο 3. Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας --
   Κεφάλαιο 4. Περιφερειακή εξειδίκευση, εμπόριο και ανάλυση πολλαπλασιαστή --
   Κεφάλαιο 5. Περιφερειακή και διαπεριφερειακή ανάλυση της αγοράς εργασίας --
   Κεφάλαιο 6. Περιφερειακή ανάπτυξη, κατανομή των συντελεστών και ισοζύγιο πληρωμών --
   Κεφάλαιο 7. Ανάλυση της αστικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής -- Βιβλιογραφία.