Εισαγωγή στη θεωρία των διεθνών σχέσεων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τουρίκη (Εκδοτικός οργανισμός), 2010

 1. Έκδοση
  1. Steans, Jill
  2. Pettiford, Lloyd (1966-)
  3. Diez, Thomas, 1970-
  1. Μορφόπουλος, Άγγελος
  1. Στεργίου, Άγγελος
 2. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Τουρίκη (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2010
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης