1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Χωροταξικός σχεδιασμός (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)