1. Θέμα
    1. Χωροταξικός σχεδιασμός (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Περιοχή)