Θεωρητικές προβολές στη διεθνή πολιτική : η σινο-αμερικανική πρόκληση - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γκόφας, Ανδρέας
  2. Τζιφάκης, Νικόλαος
  1. Αθήνα
  1. Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2017
εξώφυλλο του έργου