Χημεία : στοιχεία γενικής, οργανικής και βιολογικής χημείας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σπηλιόπουλος, Ιωακείμ
  2. Βάκρος, Ιωάννης
  3. Ξαπλαντέρη, Μαρία
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Άτομα Ιόντα Μόρια
   2. Δημιουργία Μορίων: ο Χημικός Δεσμός
   3. Ονοματολογία Ανόργανων Χημικών Ενώσεων
   4. Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά
   5. Διαλύματα
   6. Οξέα Βάσεις Άλατα
   7. Κολλοειδή
   8. Χημικές Αντιδράσεις
   9. Αντιδράσεις σε διαλύματα
   10.Βασικές αρχές οξειδοαναγωγής
   11.Χημεία μερικών στοιχείων και ενώσεων
   12. Γενική θεώρηση οργανικών ενώσεων
   13. Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες
   14. Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες
   15. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
   16. Αλκοόλες Φαινόλες Αιθέρες
   17. Αλδεΰδες Κετόνες
   18. Καρβοξυλικά οξέα και εστέρες καρβοξυλικών οξέων
   19. Αμίνες
   20. Υδατάνθρακες
   21. Λιπίδια
   22. Πρωτεΐνες
   23. Ένζυμα
   24. Μεταβολισμός- Παραγωγή ενέργειας