Μεθοδολογία κοινωνικών και οικονομικών επιστημών : μια εισαγωγή - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Γκότσης, Γεώργιος
  2. Γριμάνη, Αικατερίνη
  3. Δρακόπουλος, Σταύρος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Φύση, λειτουργία της επιστήμης και σύντομη ιστορική αναδρομή 
   2. Η Eξέλιξη της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών 
   3. Θετικισμός και Κοινωνικές Eπιστήμες 
   4. Κύρια Μεθοδολογικά Ρεύματα στις Κοινωνικές Επιστήμες 
   5. Αξιολογική Oυδετερότητα στις Kοινωνικές Eπιστήμες 
   6. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών 
   7. Η Μεθοδολογική Εξέλιξη της Οικονομικής Επιστήμης 
   8. Κύρια Ρεύματα Oικονομικής Μεθοδολογίας 
   9. Ετερόδοξες Προσεγγίσεις στην Oικονομική Μεθοδολογία 
   10. Σύγχρονες Τάσεις Οικονομικής Μεθοδολογίας