1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαχριστόπουλος, Νίκος
    1. Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003