Εδαφικές διεργασίες και αποκατάσταση εδαφών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Παπαθεοδώρου, Ευφημία
  2. Στάμου, Γιώργος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 4. 2015
  1. 1. Αβιοτικό εδαφικό περιβάλλον 
   2. Ενζυμα στο έδαφος 
   3. Εδαφικό τροφικό πλέγμα 
   4. Θεωρία αποκατάστασης: κλασικές προσεγγίσεις 
   5. Θεωρία της αποκατάστασης: νεότερες προσεγγίσεις 
   6. Βιολογικοί πόροι στο έδαφος και αποκατάσταση 
   7. Αποκατάσταση συστημάτων