Συνταγματικό δίκαιο : ατομικά δικαιώματα - Τέταρτη ενημερωμένη έκδοση (φοιτητική έκδοση). - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.
 3. Τέταρτη ενημερωμένη έκδοση (φοιτητική έκδοση)
  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2012
   • Γενική θεωρία των ατομικών δικαιωμάτων
   • Τα επί μέρους ατομικά δικαιώματα
   • Προστασία των ατομικών δικαιωμάτων
Συνταγματικό δίκαιο