1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.
  2. Ελληνική
    1. Πολιτικά δικαιώματα -- Ελλάδα
    2. Συνταγματικό δίκαιο -- Ελλάδα
    3. Ατομικά δικαιώματα -- Ελλάδα
Συνταγματικό δίκαιο