1. Πρόσωπο
  2. 1929
  3. Καθηγητής πανεπιστημίου
  4. Δημόσιο δίκαιο - Ευρωπαϊκό δίκαιο
  5. BiblioNet
    1. 13145364 ⟶ Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.
Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ.