Φίλιας, Βασίλης Ι. (1927-2018)

  1. Πρόσωπο
  2. 1927
  3. 2018
  4. Αθήνα
φωτογραφία προσώπου