1. Θέμα
    1. Σοβιετική Ένωση (Περιοχή)
    2. Σχέσεις (Έννοια)
    3. Ευρώπη, Ανατολική (Περιοχή)