1. Θέμα
    1. Ευρώπη, Ανατολική (Περιοχή)
    2. Σχέσεις (Έννοια)
    3. Σοβιετική Ένωση (Περιοχή)