1. Θέμα
    1. Δαπάνες, Δημόσιες (Έννοια)
    2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (Περιοχή)
  2. Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της