1. Πρόσωπο
  2. 1937
  3. Θεσσαλονίκη
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.