1. Πρόσωπο
  2. Θεσσαλονίκη
Κλαβανίδου, Δέσποινα Ι.